Filosofie

“Techniek is goed noch kwaad en heeft geen eigen moraal.
De moraal zit niet in de hamer, maar in de mens die hem hanteert.”

Natuurlijk maakt een moderne onderneming als de onze gebruik van de nieuwste innovaties op het gebied van industriële techniek. Wij garanderen u een foutloos proces en een foutloos eindproduct.
De wereld draait door, de techniek verandert met de dag en daarom moeten wij als mensen ook voortdurend blijven leren.

 

Techniek is voor ons van het allergrootste belang, het inzetten van de modernste apparatuur is voor ons onontbeerlijk om aan de hoge eisen te kunnen voldoen die klanten en opdrachtgevers aan ons stellen. Hierdoor kunnen wij blijven groeien, nieuwe arbeidsplaatsen blijven genereren en onze werknemers zekerheid blijven bieden.

 

Maar naast de techniek, vind ik het erg belangrijk om oog te blijven houden voor het in stand houden van onze waarden, die wij al ruim 50 jaar hoog in het vaandel dragen: 

 • Oprechte, eerlijke en persoonlijke relatie met onze klanten.
  Dit is een onmisbaar ingrediënt om een project succesvol te maken: afspraak is afspraak.
 • Faire onderhandelingen.
  Zelf ben ik niet vergeten dat ik ooit ook klein ben begonnen en afhankelijk was van faire onderhandelingen met zakenrelaties.
 • Betrouwbare medewerkers.
  Onze medewerkers zijn stuk voor stuk bekwame, betrouwbare mensen die allemaal hun best doen om hun werk perfect af te leveren en die naar mij toe zullen komen als er zich een probleem voordoet.
 • Een luisterend oor.
  Altijd zal ik gehoor geven aan vragen van klanten, opdrachtgevers, medewerkers en hun families.

 

Met veel plezier kijk ik naar ons prachtige bedrijf en hoe wij samen onze  knowhow steeds weer in mogen zetten voor projecten die aan de allerhoogste kwaliteitseisen moeten kunnen voldoen. Ik prijs me gelukkig dat het voortbestaan van ons familiebedrijf is veilig gesteld door de toetreding van mijn zoon Tobias, de derde in lijn van onze familie onder wiens leiding het bedrijf zich nog verder zal kunnen gaan ontwikkelen.

 

Hoogachtend en met een vastberaden en eerlijke handdruk,

 

Reinhold Brüggemann